Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 3/2021

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT VLIX là một công ty thiết kế nội thất hoạt động trên tinh thần làm việc chuyên nghiệp và môi trường làm việc năng động. Được khách hàng đánh giá là đơn vị nội thất uy tín. Hiện nay,chúng...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 6/2020

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT VLIX    Là một trong số các đơn vị có đầy đủ các phòng ban, bộ phận, nhà máy sản xuất, hoạt động trên tinh thần làm việc chuyên nghiệp và môi trường làm việc năng động. Được khách...